REGULAMIN NURT DRAWNO

Regulamin

Regulamin pobytu Gości w kwaterach:

1. Kwatery wynajmowane są na doby.

2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

3. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zadatku . Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.

4. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Kwaterę.

5. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

6. W godzinach 22:00 do 07:00 w pokojach należy zachować ciszę.

7. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.

8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z gospodarzem.

9. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.

10. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.

11. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa.

12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. Dzieci).

13. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.

14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.

15. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

16. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Zasady wynajmu sprzętu:

  1. Kajak (lub kajaki) może wypożyczyć tylko osoba pełnoletnia, po podpisaniu Umowy Wynajmu Sprzętu.
  2. Dorosły uczestnik spływu, bierze całkowitą odpowiedzialność za siebie i swoje bezpieczeństwo oraz pozostających pod jego opieką osób niepełnoletnich.
  3. Nie ponosimy odpowiedzialności za dzieci przebywające na kajakach pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
  4. Każdy z uczestników spływu otrzymuje kamizelkę asekuracyjną, którą powinien używać zgodnie z jej przeznaczeniem.
  5. Osoba wypożyczająca nasz sprzęt, w razie zniszczeń lub utraty, jest za niego odpowiedzialna finansowo.
  6. Każdy z uczestników spływu, jest odpowiedzialny we własnym zakresie do uiszczenia opłat za pola biwakowe i spływ przez teren Drawieńskiego Parku Narodowego
  7. W miejscach biwakowania, jak również na całym odcinku Drawy, leżącej na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego należy przestrzegać przepisów tam obowiązujących.
  8. Uczestnik spływu jest poinformowany o całkowitym zakazie płynięcia Drawą na odcinku, który wiedzie przez teren poligonu drawskiego.
  9. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki panujące na rzece podczas spływu (wywrotki czy zatopienie sprzętu lub bagażu).
  10. Przed rozpoczęciem spływu każdy z uczestników musi osobiście zadbać o swój bagaż (prosimy koniecznie zabrać ze sobą worki, które są niezbędne do zapakowania ekwipunku).

Zapraszamy przez cały rok!


Nurt – Lidia i Janusz Matyjaszek
ul. Piaskowa 10,
73-220 Drawno

tel. +48 693 088 140
095 768 2007
janusz.matyjaszek@poczta.fm
Nr konta:
50 1020 5558 1111 1611 8070 0057

dane dla GPS:
Latitude: 53.211449 | Longitude: 15.736754